Aktualności »

OBIADY 2017/2018

2017-08-08 | Powrót do spisu aktualności

Uwaga Rodzice!

Każdy Rodzic, którego dziecko będzie korzystało z obiadów szkolnych, jest zobowiązany do podpisania Umowy w 2 egzemplarzach i wniesienia stosownej opłaty.

Umowy dostępne są w sekretariacie Szkoły, u Kierownika gospodarczego i na stronie Szkoły.

Umowa do pobrania

Podpisane umowy w 2 egzemplarzach należy składać w sekretariacie szkoły.

Koszt jednego obiadu od września 2017r. wynosi 5,50 zł.

Opłatę za wrzesień w kwocie 82,50 zł należy wnieść najpóźniej do 30.08.2017r.

Opłatę za październik w kwocie 121,00 zł należy wnieść do dnia 25.09.2017r

Nr konta do wpłat:  95 1020 5226 0000 6102 0418 3869

W tytule wpłaty należy napisać: opłata za obiady dla………(imię i nazwisko dziecka, klasa),

 za miesiąc……………

Obiady we wrześniu będą wydawane od 11 września 2017r.

Brak terminowej wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, może też spowodować wstrzymanie wydawania obiadów dla dziecka.