Aktualności »

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2017/2018

2017-08-08 | Powrót do spisu aktualności

Uwaga Rodzice!

Każdy Rodzic, którego dziecko będzie korzystało z odpłatnego pobytu w Oddziale przedszkolnym, jest zobowiązany przekazania deklaracji w sprawie ilości godzin pobytu, do podpisania Umowy w 2 egzemplarzach i wniesienia stosownej opłaty.

Umowy dostępne są w sekretariacie Szkoły, u Kierownika gospodarczego i na stronie Szkoły.

Umowa do pobrania

Podpisane umowy w 2 egzemplarzach należy składać w sekretariacie szkoły.

Koszt pobytu za każdą rozpoczętą, podlegającą opłacie, godzinę wynosi 1,00 zł.

Opłata miesięczna wynosi:

ilość godzin zadeklarowanych przy uwzględnieniu, że każda rozpoczęta godzina liczy się jako pełna x wysokość opłaty x ilość dni pracy Oddziału Przedszkolnego w danym miesiącu.

Opłaty należy uiszczać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca z góry, tj. za wrzesień do 15 września 2017.

Nr konta do wpłat:  95 1020 5226 0000 6102 0418 3869

W tytule wpłaty należy napisać: opłata za pobyt w oddziale przedszkolnym dla………(imię i nazwisko dziecka),  za miesiąc……………

Brak terminowej wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, może też spowodować wstrzymanie świadczenia usługi pobytu.