Cały Wrocław czyta dzieciom »

Zadaniem projektu jest ,,podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży." Ideą projektu jest umieszczanie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcriossingu oraz stworzenie na terenie placówek przez uczniów  tzw. "bajecznych ławeczek", które służyć będą rozwijaniu  i propagowaniu idei czytania wśród dzieci.