Dokumenty »

STATUT SZKOŁY tutaj
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY tutaj
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ tutaj
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO tutaj
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY tutaj
HARMONOGRAM DZIAŁAN  PROFILAKTYCZNYCH tutaj
REGULAMIN PÓŁKOLONII tutaj
PROGRAM GRUPY I i II (PÓŁKOLONIE) tutaj
PROGRAM GRUPY III i IV (PÓŁKOLONIE) tutaj