Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 »

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

14 października 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca -3 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 maja 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.