Opinie »

Uwagi, opinie, propozycje lub wnioski, służące rozwojowi naszej społeczności szkolnej, prosimy kierować do sekretariatu, bądź bezpośrednio do nauczycieli i wychowawców podczas zebrań.