Plan dnia »

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Grupa 5, 6 latków

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.30 8.45 Ćwiczenia poranne.
8.45 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnych z tematyką programową.
9.45 10.15 Śniadanie
10.15 11.45 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia indywidualne lub z zespołem dzieci dostosowane do ich możliwości i rozwoju. Różnorodne sytuacje wspierające aktywność artystyczną.
11.45 12.15 Obiad
12.15 14.30 Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanych fragmentów książek. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14.30 14.45 Podwieczorek
14.45 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na placu zabaw.

UWAGA!!!
Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.