Nasi nauczyciele »

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil„
Janusz Korczak

DYREKTOR

Rafał Just


WICEDYREKTOR

Renata Czarnobrewa-Fuksińska


KIEROWNIK ŚWIETLICY

Jolanta Lewandowska


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Beata Wójcik


RZECZNIK PRAW UCZNIA

już niedługo wybory:)


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VIII

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

CHEMIA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA TECHNICZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

RELIGIA


PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK


BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA