Pracownicy »

DYREKTOR

Beata Berezowska


WICEDYREKTOR

Renata Czarnobrewa-Fuksińska


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZYRODA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA TECHNICZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

RELIGIA


PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK


BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA