Rada rodziców »

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84

Przewodnicząca: Pani Anna Wolańska - Andruszków

Zastępca Przewodniczącej:

Pani Katarzyna Dzwonnik


REGULAMIN RADY RODZICÓW

I. Postanowienia ogólne
§ 1

  1. Rada Rodziców, zwana dalej „radą„ reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Rada działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 i późniejszymi zmianami o systemie oświaty art.53 i art.54, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Cały Regulamin dostępny w formacie PDF - tutaj