Regulamin »

ŚWIETLICOWY KODEKS ZACHOWANIA

  1. W świetlicy jesteśmy po to, aby pilnie i systematycznie się uczyć oraz miło i przyjemnie spędzać wolny czas.
  2. Dbamy o estetykę pomieszczeń.
  3. Szanujemy rzeczy własne i kolegów.
  4. Bierzemy czynny udział w zajęciach świetlicowych.
  5. Po obiedzie odrabiamy prace domowe.
  6. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela.
  7. Przezwyciężamy nasze błędy i pracujemy nad swoim charakterem.
  8. Przestrzegamy Regulaminu i staramy się, aby świetlica była naszym drugim domem.


REGULAMIN ŚWIETLICY tutaj