Samorząd szkolny »

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, składa się z przedstawicieli klas  IV, V i VI, w ilości po trzy osoby z każdej klasy. Zarząd powoływany jest w wyborach tajnych i bezpośrednich przez wszystkich uczniów Szkoły.

Zarząd składa się z trzech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uczniowie pracujący w samorządzie szkolnym zajmują się różnymi imprezami organizowanymi na rzecz społeczności szkolnej, a także reprezentują SU oraz włączają się w akcje na rzecz innych.

ZARZĄD

Przewodnicząca - Pola Sacewicz (klasa 6)

Zastępca Przewodniczącej  - Serena Iwaniuk (klasa 5)

Sekretarz - Oliwia Jermakow-Rottbart (klasa 5)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Beata Wójcik