Wolontariat »

Działalność szkolnego wolontariatu opiera się na współpracy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i ma charakter akcyjny, zgodny z kalendarzem działań Fundacji.  

Wolontariusze, którymi są uczniowie różnych  klas naszej szkoły aktywnie uczestniczą więc
w akcjach i projektach realizowanych przez Fundację:

- Pola Nadziei – międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili i rozdawaniu rozwiniętych kwiatów w celu nie tylko pozyskiwania pieniędzy na rzecz hospicjów, ale także propagowania niesienia bezinteresownej pomocy – akcja całoroczna

- Nakrętki dla Hospicjum – akcja łącząca  postawę proekologiczną z pomocą innym, polegająca na zbiórce nakrętek, wywożeniu ich i przeznaczaniu środków pozyskanych z ich sprzedaży na opłacenie domowej rehabilitacji  podopiecznych Fundacji – akcja całoroczna.

- Bieg Sponsorowany – forma połączenia aktywnego trybu życia z pozyskiwaniem sponsorów na rzecz Fundacji - marzec

- Tchnienie Życia – w drugą sobotę października podczas Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej na wrocławskim Rynku jest święto życia jako wartości jedynej i niepowtarzalnej połączone z puszczaniem baniek mydlanych

- Żółty Marsz dla Życia zakończony podsumowującym działalność wolontariatów w danym roku szkolnym Festynem na Pergoli - czerwiec

Członkowie wolontariatu angażują się także w kwesty na rzecz podopiecznych Fundacji, które odbywają się w rożnych atrakcyjnych miejscach Wrocławia oraz w szkole, gdzie podczas festynów środowiskowych i Dnia Życzliwości w ramach szkolnej akcji „Podziel się życzliwością”  , kiedy widać ich z puszkami w  żółtych albo niebieskich koszulkach.

Oprócz działań praktycznych szkolni wolontariusze uczestniczą także w szkoleniach i warsztatach poświęconych idei wolontariatu, które prowadzą członkowie Fundacji.

Oprócz pomocy dzieciom wolontariat pomaga także bezdomnych zwierzętom, uczestnicząc w szkolnej akcji  „Wielka paka dla zwierzaka”, która polega na zbiórce karmy, koców i zabawek dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ślazowej we Wrocławiu. 

Jeżeli chcesz też zostać wolontariuszem, czytaj uważnie ogłoszenia na tablicy lub na stronie internetowej i po uzyskaniu zgody rodziców, zgłoś się do szkolnego koordynatora wolontariatu, pani Danuty Niepołońskiej i  zaangażuj się w działania na rzecz innych.