Zebrania i konsultacje »

Klasy 0-3

DATA GODZINA UWAGI

12.09.2017

16.30

zebranie

11.10.2017

16.30 konsultacje
22.11.2017

16.30 

zebranie

13.12.2017

16.30

zebranie

propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

11.01.2018

16.30 zebranie

14.03.2018

16.30 konsultacje
11.04.2018 16.30 konsultacje

16.05.2018

16.30

zebranie 

propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania


Klasy 4-7

DATA GODZINA UWAGI
12.09.2017 17.30 zebranie
11.10.2017 16.30 konsultacje
22.11.2017 18.00  zebranie

13.12.2017

 

18.00 

 

zebranie

propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

11.01.2018 18.00  zebranie
14.03.2018 16.30 konsultacje
11.04.2018 16.30 konsultacje

16.05.2018

18.00 

zebranie

propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Wystawienie ocen śródrocznych - 

Wystawienie ocen rocznych -