Zebrania i konsultacje »

Klasy 0-3

DATA GODZINA UWAGI

07.09.2016

17.00 zebranie

12.10.2016

16.30 konsultacje
16.11.2016 17.00 zebranie

14.12.2016

17.00

zebranie

propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

01.02.2017

17.00 zebranie

22.03.2017

16.30 konsultacje
12.04.2017 16.30 konsultacje

17.05.2017

17.00

zebranie 

propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania


Klasy 4-6

DATA GODZINA UWAGI
08.09.2016 17.00 zebranie
12.10.2016 17.30 konsultacje
17.11.2016 17.00 zebranie

 

15.12.2017

 

17.00

zebranie

propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

02.02.2017 17.00 zebranie
22.03.2017  17.30 konsultacje
12.04.2017  17.30 konsultacje

18.05.2017 

17.00

zebranie

propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Wystawienie ocen śródrocznych - 18 stycznia 2017 r.

Wystawienie ocen rocznych - 7 czerwca 2017 r.