Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

"Wrocławski Rytm Niepodległości"

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w wydarzeniu pod nazwą "Wrocławski Rytm Niepodległości". Jest to wrocławski akcent obchodów 100 – lecia Niepodległości Polski. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r. na Placu Wolności w godz. 13.00 – 15.45.

Ze względu na masowy charakter imprezy, a tym samym bezpieczeństwo uczestników – warunkiem udziału uczniów w wydarzeniu jest opieka rodziców (prawnych opiekunów). Zapraszamy zatem do wspólnego uczestnictwa (program w załączeniu na specjalnym plakacie).

PLAKAT

Prośba organizatorów dotyczy przybycia na Plac Wolności w kolorowym stroju oraz znajomości na pamięć piosenki „Wrocławski Rytm Niepodległości” wraz z przygotowanym do niej układem choreograficznym.

Podajemy stronę internetową, gdzie można z dziećmi posłuchać utworu i zobaczyć, jak poruszać się w jego rytmie:

https://www.youtube.com/watch?v=NxFRVta9oFI&feature=youtu.be

Ponieważ zadeklarowaliśmy, że na Plac Wolności przyjdzie z naszej placówki około 30 – stu uczniów, chcielibyśmy wiedzieć, kto na pewno skorzysta z zaproszenia i będzie uczestnikiem tego wydarzenia. Prosimy zatem o zgłaszanie takiej deklaracji wychowawcom lub do koordynatorki wyjścia – p. Gizeli Sapy. Każdy otrzyma do wypełnienia specjalne oświadczenie.

Dodatkowo prezentujemy niektóre prace naszych uczniów, przygotowane do udziału we wrocławskich konkursach na bukiet, plakat, życzenia na 100 – lecie Niepodległości Polski oraz wypowiedzi na temat współczesnego patriotyzmu.

3 czerwca 2018 | Powrót do spisu wiadomości