Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

WYNIKI WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

28 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której 10 kandydatów prezentowało swoje programy.

Komisja Wyborcza miała za zadanie zadbać, aby wybory odbyły się zgodnie z prawem i czterema podstawowymi zasadami.

Od samego rana Komisja Wyborcza (w składzie: Nikola Widacha, Piotr Śliwerski, Grzegorz Zwierzański) nadzorowała przebieg głosowania. Uczniowie, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz po podpisaniu się na liście wyborców, mieli możliwość oddania głosu na jednego z dziesięciu kandydatów.

Uprawnionych do głosowania było 297 uczniów z klas 4-8. W głosowaniu wzięło udział 114 uczniów, co stanowi 38,4% ogólnej liczby uprawnionych do głoswania. Oddano 110 ważnych głosów.

Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu zostali wybrani:

Pola Sacewicz klasa 8b

Katarzyna Emerych klasa 8a

Karolina Miernik klasa 7b

Zuzanna Barczewska klasa 4d

Olaf Kaczmarek klasa 4d

Gratulujemy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Gratulujemy też wszystkim kandydatom i liczymy na ich kreatywność i zaangażowanie.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy. Świadczy to o Waszej dojrzałości i odpowiedzialności.

28 września 2018 | Powrót do spisu wiadomości