Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Spotkanie kolędowe uczniów kl. "0" - III

Dnia 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie dzieci z klas „0”- III- „Hej, kolęda, kolęda”. Uczniowie w miłej i świątecznej atmosferze zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej: „Cicha noc”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Jest taki dzień” i inne. Dzieci śpiewały, tańczyły i grały też na instrumentach. Wszystkich uczestników spotkania czynnie wspierał pan dyrektor

1 stycznia 2018 | Maria Grzegórzko-Dędek | Powrót do spisu wiadomości