Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Projekt"Podróże na Kraniec Świata" - spotkanie z...?

W ramach projektu „Podróże na kraniec świata” gościła w naszej szkole ultrmaratonka i podróżniczka pani Edyta Rychcik-Zygadło. Niektórzy uczniowie klas 6 i 7 dowiedzieli się jak to jest wspinać się na lodowce – nawet 7-tysięczniki! Pani Edyta pokazała kilkadziesiąt zdjęć z wypraw np. zdobywania szczytu Aconcagua (6962 m n.p.m.), Denali (6190 m n.p.m.) czy Kilimandżaro (5895m n.p.m). Uczniowie z zainteresowaniem słuchali w jaki sposób przeprowadza się aklimatyzację, na czym polega choroba wysokościowa, jakie śmieszne sytuacje zdarzają się podczas tzw. atakowania szczytu oraz dlaczego pani Edyta tak bardzo kocha góry! Na koniec zadali podróżnicze pytania, na które uzyskali odpowiedzi. Chcielibyśmy posłuchać również o innych eskapadach i mamy nadzieję, że jeszcze nieraz pani Edyta Rychcik-Zygadło odwiedzi mury naszej szkoły. Dziękujemy!

10 marca 2018 | Iwona Turzańska | Powrót do spisu wiadomości