Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Archiwum aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Szkoła Podstawowa nr 84 Im. Ruchu Obrońców Pokoju,

50-337 Wrocław, ul. Górnickiego 20, tel. 71 7986870 e-mail: szkola@sp84.wroclaw.pl
ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:
Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Link do strony z zamówienia publiczne

7 czerwca 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj