Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Caritas

Nasza szkoła bierze udział w Programie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej "skrzydła", którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Jednym z projektów realizowanych w ramach programu jest projekt "skrzydła na co dzień" do którego zgłoszono dwoje naszych uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie naszej szkoły zostali objęci pomocą zaspokajającą podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole.

Inspiracją powstania Programu Skrzydła jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski:

"Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (...)"

Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie.