Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018 / 2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.

I semestr
3 września 2018 — 25 stycznia 2019 r.

Wycieczka integracyjna klas czwartych
5 października 2018 r.

II Pomikołajkowa Pływacka Sztafeta Charytatywna
7 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 — 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe
28 stycznia — 10 lutego 2019 r.

II semestr
11 lutego — 21 czerwca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty
15 — 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
19 — 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie
22 czerwca — 31 sierpnia 2019 r.

2018 / 2019 | 2017 / 2018