Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018 / 2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018

I semestr
3 września 2018

Wycieczka integracyjna klas czwartych
5 października 2018

Pasowanie uczniów klas pierwszych.
26 października 2018

Spotkanie z wolontariuszką grupy RATUJ i jej czworonożnym przyjacielem
13 listopada 2018

Dzień Życzliwości „Dzielimy się życzliwością”
21 listopada 2018

II Pomikołajkowa Pływacka Sztafeta Charytatywna
7 grudnia 2018

Turniej tańca sportowego
11 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
18 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki
19 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
20 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2018

Ferie zimowe
28 stycznia 2019

II semestr
11 lutego 2019

Egzamin ósmoklasisty
15 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna
19 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019

Ferie letnie
22 czerwca 2019

2018 / 2019 | 2017 / 2018