Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I semestr (1 września 2020 – 31 stycznia 2021)

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 25 września 2020 r.
Spotkania z rodzicami 8, 9, 10 września 2020 r. – wywiadówka

20, 21, 22 października 2020 r. - konsultacje stacjonarne na wniosek nauczyciela lub wychowawcy

17, 18, 19 listopada 2020 r. – konsultacje

15, 16, 17 grudnia 2020 r. – wywiadówka

Próbny egzamin ósmoklasisty do ustalenia
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Zakończenie I semestru 31 stycznia 2021 r. (wystawienie ocen do 15 stycznia 2021 r.)
Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po I semestrze) 2 lutego 2021 r.
Ferie zimowe 18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.

II semestr (1 lutego 2021 – 25 czerwca 2021)

Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
II Wirtualny Dzień Otwarty 26 kwietnia 2021 r. g. 17.00
Egzaminy ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 r.
Spotkania z rodzicami 16, 17, 18 lutego 2021 r. – konsultacje 10, 11, 12, marca 2021 r. – konsultacje

20, 21, 22 kwietnia 2021 r. - wywiadówka

18, 19, 20 maja 2021 r. – wywiadówka

Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po II semestrze) 17 czerwca 2021 (wystawienie ocen do 14 czerwca 2021)
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021

Dni do wolne od zajęć dydaktycznych. Będą prowadzone zajęcia opiekuńcze:

14 października 2020 r. 4 czerwca 2021 r.,

Wiecej informacji dotyczących działań w naszej szkole znajduje się w zakładce "Nasze działania"

Zobacz także:

Drukuj