Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty (24-26 maja 2022 r.)

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.

Zakończenie I semestru – 30 stycznia 2022 r.

178 dni nauki 35,60 tygodni

I semestr 96 dni - 19, 20 tyg.

II semestr 82 dni- 16,2 tyg.

Spotkania z Rodzicami

DATAKLASYRODZAJ SPOTKANIA

WRZESIEŃ

2.09.2021 (czwartek) “zerówki” Spotkanie ze wszystkimi rodzicami
7.09.2021 (wtorek) klas I - III oraz klasy VIIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami
8.09.2021 (środa)klas IV - VIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami

Październik

26.10.2021 (wtorek)klas I - III oraz klasy VIIIkonsultacje stacjonarne na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela
27.10.2021 (środa)klas IV - VIIkonsultacje stacjonarne na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela

listopad

23.11.2021 (wtorek)klas I - IIIkonsultacje stacjonarne wszystkich nauczycieli
24.11.2021 (środa)klas IV - VIIIkonsultacje stacjonarne wszystkich nauczycieli

grudzień

14.12.2021 (wtorek)klas I - III zebrania z rodzicami (informacje o zagrożeniach i proponowane)
15.12.2021 (środa)klas IV - VIIIzebrania z rodzicami (informacje o zagrożeniach i proponowane)

styczeń

19.01. 2022 (środa)Wszystkie klasykonsultacje stacjonarne na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela

marzec

15.03.2022 (wtorek)klas I - III konsultacje stacjonarne wszystkich nauczycieli
16.03.2022 (środa)klas IV - VIIIkonsultacje stacjonarne wszystkich nauczycieli

kwiecień

26.04.2022 (wtorek)klas I - III Konsultacje na wniosek nauczyciela
27.04.2022 (środa)klas IV - VIIIkonsultacje stacjonarne na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela

maj

17.05.2022klas I - IIIzebrania (informacje o zagrożeniach i proponowane)
18.05.2022klas IV - VIIIzebrania (informacje o zagrożeniach i proponowane)

14.10.2021 Uroczysta Rada Pedagogiczna - Dzień Edukacji Narodowej

21.10.2021 Pasowanie na ucznia

Grudzień

Do 13.12.2021 oceny proponowane

10.12.2021 r. Pływacka Sztafeta Charytatywna

Styczeń

Do 28.01.2022 wystawienie ocen śródrocznych

Luty

14.02.2022 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Maj

Do 16.05.2022 Wystawienie ocen proponowanych

24-26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec

1 czerwca 2022 r. - Święto szkoły

Do 10.06.2022 wystawienie ocen

14.06.2022 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Będą prowadzone zajęcia opiekuńcze:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu informuje, że na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2021/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2022 r. (wtorek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022 r. (środa) pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022 r. (czwartek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

17 czerwca 2022 r. (piątek)

Wiecej informacji dotyczących działań w naszej szkole znajduje się w zakładce "Nasze działania"

Zobacz także:

Drukuj