Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty (23-25 maja 2023 r.)

Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.

Zakończenie I semestru – 31 stycznia 2023 r.

177 dni nauki 35 tygodni

I semestr 97 dni - 19 tyg.

II semestr 80 dni- 16 tyg.

Spotkania z Rodzicami

DATAKLASYRODZAJ SPOTKANIA

WRZESIEŃ

6.09.2022 (wtorek) klas I - III oraz klasy VIIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami
7.09.2022 (środa)klas IV - VIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami

kwiecień

26.04.2023 (środa)klas VIIIzebranie w sprawie egzaminu ósmoklasisty

maj

16.05.2023 (przeniesione na 30 maja br)klas I - IIIzebrania (informacje o zagrożeniach)
17.05.2023klas IV - VIIIzebrania (informacje o zagrożeniach)

14.10.2022 Uroczysta Rada Pedagogiczna - Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2022 Pasowanie na ucznia

Grudzień

9.12.2022 r. V Pływacka Sztafeta Charytatywna

Styczeń

Do 27.01.2023 wystawienie ocen śródrocznych

Luty

31.01.2023 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Maj

23-25.05.2023 Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec

1 czerwca 2023 r. - III Truskawkowy Przegląd Talentów

Do 12.06.2023 wystawienie ocen

15.06.2023 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Będą prowadzone zajęcia opiekuńcze:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu informuje, że na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2022/2023 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2022 r. (piątek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

24 maja 2023 r. (środa) pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki

25 maja 2023 r. (czwartek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

9 czerwca 2023 r. (piątek)

Zobacz także:

Drukuj