Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klasa sportowa pływacka

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim - realizującą cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 9 maja 2019 r. o g. 13.30 (czwartek) w hali sportowej i na basenie naszej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 7 maja 2019 r. (wtorek) do g. 15.30

Drukuj