Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klasy sportowe

W roku szkolnym 2018/19 utworzona zostanie klasa czwarta sportowa:

klasa czwarta "C" pływacka

Dokumenty:

<<< Zasady rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2018/2019 >>>

<<< Podanie do klasy sportowej >>>

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych rok szkolny 2018/2019

Klasa pływacka

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły

Do 16 kwietnia 2018 r.

do g. 12.00

Próba sprawnościowa

I termin

16 kwietnia 2018 r. g. 14.30

hala sportowa i basen szkolny

II termin

(dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie moli przystąpić w I terminie)

26 kwietnia 2018 r.. 14.30

hala sportowa i basen szkolny

Ogłoszenie wyników rekrutacji

30 kwietnia 2018 r.

Termin składania odwołań

Do 8 maja 2018 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas sportowych18 maja 2018 r.

Drukuj