Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klasy sportowe

W roku szkolnym 2018/19 utworzone zostaną dwie klasy czwarte sportowe:

klasa czwarta "C" pływacka

klasa czwarta "B" koszykarsko-piłkarska

Dokumenty:

<<< Zasady rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2018/2019 >>>

<<< Podanie do klasy sportowej >>>

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych rok szkolny 2018/2019

Klasa pływacka

Klasa

koszykarsko (dziewczynki)

– piłkarska (chłopcy)

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły

Do 16 kwietnia 2018 r.

do g. 12.00

Do 19 kwietnia 2018 r.

do g. 12.00

Próba sprawnościowa

I termin

16 kwietnia 2018 r. g. 14.30

hala sportowa i basen szkolny

I termin

19 kwietnia 2018 r. g. 14.00

hala sportowa

II termin

(dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie moli przystąpić w I terminie)

26 kwietnia 2018 r.. 14.30

hala sportowa i basen szkolny

II termin

(dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie moli przystąpić w I terminie)

26 kwietnia 2018 r.. 14.30

hala sportowa

Ogłoszenie wyników rekrutacji

30 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

Termin składania odwołań

Do 8 maja 2018 r.

Do 8 maja 2018 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas sportowych

18 maja 2018 r.

18 maja 2018 r.

Zobacz także: