Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kształcenie na odległość

Sprawy organizacyjne:

Regulamin zdalnej pracy w naszej szkole:

regulamin_nauczania_zdalnego_12.10

Podstawowe zasady zdalnego nauczania w naszej szkole:

0535_201023163016_001

Drukuj