Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kształcenie na odległość

Sprawy organizacyjne:

Regulamin zdalnej pracy w naszej szkole:

regulamin_nauczania_zdalnego_12.10

Podstawowe zasady zdalnego nauczania, które obowiązują w naszej szkole:

w klasach I-III:

zdalne nauczanie klasy I-III

w klasach IV-VIII:

zdalne nauczanie IV-VIII

Drukuj