Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Nasi nauczyciele 2021/2022

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje — przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil /Janusz Korczak/

DYREKTOR

Rafał Just

WICEDYREKTORZY

Renata Czarnobrewa-Fuksińska

Marzena Włodarczyk

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Agnieszka Szympel

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Beata Peciak-Borówka

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Joanna Osenkowska

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VIII

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

CHEMIA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/ INFORMATYKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ETYKA

RELIGIA

PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

NUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY - PEDAGODZY SPECJALNI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

ASYSTENT DS DZIECI ROMSKICH

ASYSTENT DS DZIECI UKRAIŃSKICH

Zobacz także:

Drukuj