Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Nasze działania

Rok szkolny 2019 / 2020

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2019

Pasowanie uczniów klas pierwszych.
24 października 2019

Dzień Życzliwości "Dzielimy się życzliwością"
21 listopada 2019

III Pomikołajkowa Pływacka Sztafeta Charytatywna
13 grudnia 2019

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
21 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty z matematyki
22 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
23 kwietnia 2020

2019 / 2020 | 2018 / 2019

Drukuj