Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Nasze sukcesy

Międzyszkolny konkurs matematyczno — przyrodniczy „Park Szczytnicki oczami młodych matematyków” 2017

Międzyszkolny Turniej Mitologiczny 2017

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci ze świetlic szkolnych „Świat wokół nas” 2017

Międzyszkolny Konkurs Asy z 6 klasy — marzec 2017