Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Półkolonia zimowa 2023 r.

PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

Zapisy na półkolonię (wyciąg z regulaminu półkolonii).

a) Zapisy na półkolonię odbywają się od 09.01.2023 r. do 23.01.2023 r. (dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 84) oraz 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r. (dla uczestników, niebędących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84). Rekrutacja może zostać zakończona przed wyznaczonym terminem, jeśli limit miejsc zapełni się wcześniej.

b) Kartę uczestnika można pobrać ze strony internetowej Szkoły www.sp84.wroclaw.pl lub w wersji papierowej z portierni Szkoły.

c) W celu zapisania dziecka na półkolonię należy dokonać wpłaty na wskazane w karcie kwalifikacyjnej konto oraz złożyć kartę w terminie do 23.01.2023r. do wychowawcy klasy (dla dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84) oraz do 03.02.2023r. w sekretariacie Szkoły dla dzieci nie będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84.

d) Pierwszeństwo udziału w półkolonii mają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 84.

e) Liczba miejsc jest ograniczona (8 grup – 120 osób)

UWAGA! - Ilość miejsc na półkolonię jest ograniczona!!! Pobranie karty nie gwarantuje udziału dziecka w półkolonii, decyduje kolejność zgłoszenia się z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dokonanie wpłaty w wysokości 195 zł za turnus.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

PKO BP I O/WROCŁAW nr 27 1020 5226 0000 6802 0418 3877

W tytule przelewu proszę wpisać: półkolonia zimowa, imię i nazwisko uczestnika oraz szkołę i klasę do której uczęszcza dziecko. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy przekazać wychowawcy klasy w terminie do 23 stycznia 2023 r. (dla dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84) oraz do 03 lutego.2023 r. w sekretariacie Szkoły dla dzieci nie będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84. Prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty.

Do pobrania:

Drukuj