Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Półkolonie letnie 2020r.

Regulamin pólkolonii letnich

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 84

im. Ruchu Obrońców Pokoju

w związku z wystąpieniem COVID-19

program zajęć - I turnus

progra zajęć - II turnus

Drukuj