Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Przedszkolaki

Wesołe Słoneczka

W naszej szkole prowadzimy trzy grupy przedszkolne „Wesołe Słoneczka” dla dzieci sześcioletnich.

Zapewniamy naszym wychowankom dobrą zabawę i edukację w grupie rówieśników w pięknych, kolorowych, dobrze wyposażonych salach.

Wspieramy twórczą aktywność naszych dzieci oraz realizujemy ciekawe projekty i programy edukacyjne.

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym
grupy 5 i 6 latków

7.00 8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Ćwiczenia poranne.
8.30 9.00 Śniadanie.
9.00 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnych z tematyką programową.
10.00 11.45 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia indywidualne lub z zespołem dzieci dostosowane do ich możliwości i rozwoju. Różnorodne sytuacje wspierające aktywność artystyczną.
11.45 12.15 Obiad + podwieczorek
12.15 14.45 Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanych fragmentów książek. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na placu szkolnym.
14.45 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na placu zabaw.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wycieczki, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

Drukuj