Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Przedszkolaki

Do Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości otwierania od 6 maja 2020 roku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz wydanym Zarządzeniem NR 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu pandemii, przygotowuję się do uruchomienia zajęć opiekuńczych w czasie trwania epidemii w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole od dnia 11 maja 2020 roku.

W związku z tym działając na podstawie ww Zarządzenia Prezydenta 2951 do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. Potwierdzeniem zapisów jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego zalacznik_1

W drugiej kolejności będą przyjmowane dzieci rodzica/opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy. Do oświadczenia od pracodawcy należy dołączyć informacje o odbiorze dziecka zalacznik_4

W trzeciej kolejności przyjmowane dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii. Wniosek stanowi zalacznik_2

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny, stosowna informacja o tym znajduje się w oświadczeniach.

Szanowni Państwo, Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w oddziale przedszkolnym w naszej szkole zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego zalacznik_3

Niestety, bez tego oświadczenia nie będę mógł przyjąć Państwa pociechy.

Rodzice decydujący się na powrót dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole, są zobowiązani do złożenia:

Podpisanego oświadczenia stanowiącego - zalacznik_1

lub

2. poświadczenia pracodawcy o konieczności powrotu rodzica do pracy.

lub

3. złożenia wniosku do dyrektora o przyjęcie - zalacznik_2

4. Wszyscy rodzice składający oświadczenie (zalacznik_1) lub poświadczenie pracodawcy lub wniosek do dyrektora o przyjęcie (zalacznik_2) wypełniają i składają oświadczenie stanowiące zalacznik_3

5. Wraz z poświadczeniem pracodawcy należy dostarczyć również informację o odbiorze dziecka - zalacznik_4

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o przekazanie powyższych dokumentów do 8 maja 2020 r. (piątek) do g. 15.30 w następujący sposób:

  1. Poprzez wysłanie skanu na adres mejlowy szkola@sp84.wroclaw.pl
  2. poprzez wysłanie dokumentów na skrzynkę ePUAP szkoły.

W ostateczności z zachowaniem należytej ostrożności można osobiście złożyć dokumenty na portierni szkoły.

Szanowni Państwo, rozumiem iż powrót dzieci do przedszkola w sytuacji trwającej epidemii budzi zarówno Państwa, jak i moje obawy. Wszelkie obostrzenia, rygory dostosowania się dzieci, pracowników i rodziców do obowiązujących przepisów mogą skutkować pojawianiem się bardzo trudnych sytuacji stresujących strony, a przede wszystkim naszych najmłodszych pociech. Oczywiście, decyzja o powrocie należy do Państwa. Niekiedy trzeba jednak podjąć trudne decyzje.

Jednocześnie, pragnę zapewnić, że zrobię wszystko, aby Państwa dzieci, miały zapewnione bezpieczeństwo zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale też ze zdrowym rozsądkiem. Dzisiaj opublikowałem zarządzenie w sprawie wprowadzenia w oddziałach przedszkolnych Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych Istotne informacje dostępne są też na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus

W sytuacjach trudnych postarajmy się wspólnie rozwiązywać problemy, na tyle na ile potrafimy i na tyle, ile pozwalają nam kompetencje i narzędzia jakimi dysponujemy. Informuję, że jestem do Państwa dyspozycji (drogą mailową rafal.just@sp84.wroclaw.pl i telefoniczną 71 7986870).

Dokumenty będzie też można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp84.wroclaw.pl

Pozdrawiam serdecznie
Rafał Just
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

www.sp84.wroclaw.pl
www.facebook.com/sp84wroclaw
rafal.just@sp84.wroclaw.pl

Wesołe Słoneczka

W naszej szkole prowadzimy trzy grupy przedszkolne „Wesołe Słoneczka” dla dzieci sześcioletnich.

Zapewniamy naszym wychowankom dobrą zabawę i edukację w grupie rówieśników w pięknych, kolorowych, dobrze wyposażonych salach.

Wspieramy twórczą aktywność naszych dzieci oraz realizujemy ciekawe projekty i programy edukacyjne.

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym
grupy 5 i 6 latków

7.00 8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Ćwiczenia poranne.
8.30 9.00 Śniadanie.
9.00 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnych z tematyką programową.
10.00 11.45 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia indywidualne lub z zespołem dzieci dostosowane do ich możliwości i rozwoju. Różnorodne sytuacje wspierające aktywność artystyczną.
11.45 12.15 Obiad + podwieczorek
12.15 14.45 Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanych fragmentów książek. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na placu szkolnym.
14.45 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na placu zabaw.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wycieczki, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

Drukuj