Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rekrutacja do klas pierwszych 2018/2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2018/2019

Informacje o rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław na rok szkolny 2018/2019