Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020

12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny.

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w:

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

29 marca 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. W terminie 5-8 kwietnia 2019 ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych.

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12 - 18 marca 2019 r.

Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Zobacz także:

Drukuj