Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim - realizującą cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zasadach rekrutacji.

Zgodę na udział w próbie sprawności fizycznej (załącznik 1) należy złożyć w sekretariacie szkoły od 8 do 19 maja 2023 r. (piątek) do g. 15.00

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 6 czerwca 2023 r. o g. 14.30 (wtorek) w hali sportowej i na basenie naszej szkoły.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy sportowej odbędzie się 16 maja 2023r. g. 15:30 w sali nr 0.14.

Dokumenty do pobrania:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów: sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Postępowanie uzupełniające w przypadku w wolnych miejsc:

Drukuj