Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2018/2019

W 2018/2019 roku szkolnym planujemy otworzyc 2 oddziały przedszkolne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca

20.06.2018

od godz. 10:00

do godz. 15:00

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

L.p.

Postępowanie uzupełniające

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9.07.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

10.07.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

18.07.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca

18.07.2018

od godz. 10:00

do godz. 15:00

19.07.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

20.07.2018

od godz. 12:00

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej

w podziale na grupy

31.08.2018

Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Szczegóły dotyczące wypełnienia wniosku rekrutacyjnego będą dostępne w terminie późniejszym (początek maja 2018 r.)

Zobacz także: