Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2020/2021

Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Zobacz także:

Drukuj