Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

UWAGA!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 17 maja 2021 r.

Informacje na temat rekrutacji 2021/2022:

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021:

Zarządzenie nr 5 /2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku

Załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: krajowym, wojewódzkim i powiatowym

załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Informacje o rekrutacji można uzyskać również:

- w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego - ul. Strzegomska 49a, tel. 71 798 67 00

- w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel: 71 777 77 77 w godzinach od 8:00 do 15:45

Drukuj