Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rozwijamy się w świetlicy

Nasze wystawy

Szkolne korytarze pięknie przystrojone,

na niebieskich tablicach nasze prace wywieszone!

25 marca 2018 | Powrót do spisu wiadomości