Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Spotkania nauczycieli z rodzicami

Szanowni Państwo, proponujemy 3 formy zorganizowanych spotkań nauczycieli z rodzicami:

1) zebrania klasowe wychowawców ze wszystkimi rodzicami;

2) konsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami;

3) indywidualne spotkanie z rodzicami na wniosek wychowawcy lub nauczyciela.

Oczywiście, w uzasadnionych sytuacjach wychowawca klasy zamiast konsultacji organizuje zebranie klasowe ze wszystkimi rodzicami.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2019/2020

Drukuj