Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Terapia EEG Biofeedback

Treningi Biofeedback odbywają się po lekcjach


Trening Biofeedback koncentracja uwagi

Trening Biofeedback w naszej szkole

to doskonała forma zajęć dodatkowych dla dzieci, które chcą doskonalić:

W szczególności zalecane gdy jest:

Dyslekcja, ADHD, Zaburzenia Koncecntracji

EEG Biofeedback - to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności fal mózgowych. Powstała w ośrodku szkoleniowym kosmonautów NASA. Monitorowanie aktywności mózgu podczas treningu umożliwia ocenę stopnia trudności koncentracji uwagi, a nawet ich przyczynę (zbyt dużo fal napięciowych lub fali Theta, zbyt niska fala SMR lub Beta).

Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne) sprawia, że doskonalenie koncentracji uwagi i innych umiejętności staje się dla dziecka prawdziwą przyjemnością.

Jak przebiega trening?

Treningi są indywidualne, trwają 30 minut i odbywają się jeden raz w tygodniu. Uczeń przychodzi do pracowni biofeedback sam lub z asystą terapeuty, przyjmuje wygodną pozycję na fotelu relaksacyjnym, po czym podłączane są trzy czujniki do jego głowy. Na monitorze ucznia wyświetla się videogra, która postępuje tylko wtedy, gdy poziom fal jest na odpowiednim poziomie. Terapeucie wyświetlają się wskaźniki aktywności poszczególnych fal, dzięki czemu ustala indywidualne parametry gry, poziom trudności i rejestruje postępy ucznia.

Wskazówki dla dzieci

Wymogi udziału w terapii biofeedback:

1) Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z zaleceniami do terapii biofeedback lub zajęć usprawniających koncentrację uwagi

2) Zaświadczenie od lekarza Neurologa o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback (w przypadku trudności z koncentracją uwagi zaleca się konsultację neurologa i badanie EEG)

3) Zgłoszenie dziecka do terapii biofeedback u terapeuty biofeedback

4) Przydział godzin na terapię biofeedback dotyczy jednego semestru

Liczba miejsc:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w terapii biofeedback otrzymują dzieci posiadające orzeczenia lub opinie PPP z zaleceniami do terapii biofeedback. We wrześniu prowadzone są zapisy uczniów oraz próbne treningi. Stały grafik spotkań zostanie ustalony do końca września.

Drukuj