Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Uniwersytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci - Profil - ngo.pl

W ramach zajęć z projektu Ciekawskie Pierwszaki, odbywających się raz w miesiącu, uczniowie nabywają istotne kompetencje takie jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy. Podczas zajęć uczniowie zdobywają również wiedzę z różnych dziedzin nauki.

Zobacz także:

Drukuj