Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Działania charytatywne w naszej szkole

Tradycyjnie kwestą przeprowadzoną z okazji Dnia Życzliwości rozpoczął się w naszej szkole czas działań charytatywnych.

Kierując się ideą „Życzliwość podaj dalej” nasi wolontariusze dzielnie kwestowali wśród społeczności szkolnej. Dzięki ofiarności wszystkich życzliwych w SP 84 udało się zebrać 1916,69 zł.

W imieniu podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci dziękujemy za życzliwość wszystkim i każdemu z osobna!

szkolny wolontariat

3 grudnia 2018 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj