Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Konkurs fotograficzny "Książka w obiektywie"

KONKURS FOTOGRAFICZNY „KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE"

W ramach obchodów związanych z październikiem – miesiącem Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zaprasza uczniów SP 84 do udziału w konkursie fotograficznym „Książka w obiektywie”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 SP 84.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa i biblioteki wśród uczniów oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki Pracę konkursową stanowi samodzielnie wykonana fotografia w ciekawym otoczeniu, przesłana na maila bibliotekarzy: antonina.polch@sp84.wroclaw.pl lub katarzyna.podgórska@sp84.wroclaw.pl lub zdjęcie (wywołane lub wydrukowane) w formacie nie mniejszym niż 15 x 10 cm dostarczone do biblioteki. W realizacji prac konkursowych proponujemy wykorzystanie biblioteki szkolnej lub książek własnych. Liczymy na kreatywność uczestników konkursu. Niezbędnym elementem na każdym zdjęciu ma być książka lub coś związanego z czytelnictwem. Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, architekturę, tradycje, zwyczaje. Każdy uczestnik może oddać maksymalnie 1 pracę. Przesłane lub oddane zdjęcie należy opisać podając informacje o autorze (imię, nazwisko i klasę). Prace należy dostarczyć do 30.10.2020 roku Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, interesujące ujęcie tematu, pomysłowość, oryginalność Najlepsze prace zostaną nagrodzone a wyniki konkursu ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursie

15 października 2020 | Antonina Połch, Katarzyna Podgórska | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj