Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy Rodzice,
informujemy, że do 31 stycznia 2021r. trwa nabór na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, EEG Biofeedback, integracja sensoryczna).

Wiąże się to z dostarczeniem nowych opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a co za tym idzie - przyznaniem zajęć na semestr drugi.

Drodzy Rodzice,
informujemy, że zgodnie z procedurami do 31 stycznia 2021r. trwa nabór na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, EEG Biofeedback, integracja sensoryczna).
Aby dziecko było zakwalifikowane na takie zajęcia, musi widnieć konkretny zapis w zaleceniach w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. zajęcia wyrównawcze z matematyki/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Rodzic może również złożyć pisemny wniosek w sekretariacie o przyznanie dziecku zajęć dodatkowych, który stanowi załącznik do Systemu Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Procedury dostępne są tutaj: System pomocy psycholgiczno-pedagogicznej

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowego dokumentu wymagają zajęcia z Integracji Sensorycznej. Na zajęcia z integracji sensorycznej nie wystarczy zapis na końcu opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, należy dostarczyć osobny dokument „Ocena procesów integracji sensorycznej”.

Natomiast po wskazaniu w Opinii PPP terapii EEG Biofeedback w zaleceniach dla szkoły, wymagane jest zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do tego typu terapii.

19 stycznia 2021 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj