Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

DZIENNICZKI DOBRYCH UCZYNKÓW!!!!

Dzięki uprzejmości Pani Krystyny Wróblewskiej, Prezes Fundacji Pomagamy Jak Możemy, uczniowie naszej szkoły z klas 1-4 otrzymali DZIENNICZKI DOBRYCH UCZYNKÓW!

Ta niewielka książeczka ma magiczną moc!

Projekt ma na celu kształtowanie postaw życzliwości i pomocy innym, uprzejmości i wzajemnego wsparcia wśród najmłodszych.

Dzienniczek składa się z 42 pustych rubryk, w których dziecko codziennie - samodzielnie bądź z pomocą dorosłego - opisuje lub rysuje swoje dobre uczynki. Opiekun potwierdza podpisem i datą spełnienie każdego z nich. Po wypełnieniu całego dzienniczka można przesłać skany książeczki do Fundacji Pomagamy Jak Możemy. Dziecko otrzyma wtedy dyplom „Ambasadora Dobrych Uczynków”.

Komisja Weryfikacyjna może przyznać także nagrodę specjalną za najbardziej oryginalny dobry uczynek.

Dzienniczek jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat.

20 grudnia 2021 | K.PODGÓRSKA | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj