Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

X Przyrodniczy Konkurs SuperSowa

Szanowni Państwo, w imieniu komitetu organizacyjnego, chcielibyśmy zaprosić uczniów do udziału w X KONKURSIE PRZYRODNICZYM SUPERSOWA. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VI szkół podstawowych z powiatu wrocławskiego.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju;

Opieka merytoryczna:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;

Partnerzy:

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia;

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych;

Patronat Honorowy objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Cele konkursu:

Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.
Doskonalenie umiejętności przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.
Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji.
Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych.
Umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń i integrowanie nauczycieli.

Zakres treści

Hasło konkursu: „Powietrze – nie widać mnie, a jednak jestem”. Treści zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Ja i moje otoczenie – 6, 7
  2. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11
  3. Najbliższa okolica – 4, 6,
  4. Człowiek a środowisko – 1, 2, 3, 5
  5. Właściwości substancji – 3,
  6. Organizm człowieka – 1b, 2, 5, 9, 10
  7. Przemiany substancji – 4, 5
  8. Ruch i siły w przyrodzie – 3

Harmonogram konkursu

Eliminacje X Konkursu Przyrodniczego SUPERSOWA dla klas VI odbędą się 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju. Zmiana terminu związana jest z przeprowadzeniem diagnozy przez WCDN w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Wykaz szkół zgłoszonych do konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 15, ZSP nr 16, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 67, Szkoła Podstawowa nr 68, Szkoła Podstawowa nr 71, Szkoła Podstawowa nr 72, Szkoła Podstawowa nr 78, Szkoła Podstawowa nr 82, Szkoła Podstawowa nr 84, Szkoła Podstawowa nr 90, Szkoła Podstawowa nr 91, Szkoła Podstawowa nr 93, Szkoła Podstawowa nr 96, Szkoła Podstawowa nr 97, Szkoła Podstawowa nr 99, Szkoła Podstawowa nr 108, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 113, Szkoła Podstawowa nr 118, NSP Sióstr Salezjanek.

Regulamin konkursu

Dodatkowych informacji udziela
Anna Solska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, doradca metodyczny WCDN, a.solska@wcdn.wroc.pl
Marzena Włodarczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 84, marzena.wlodarczyk@sp84.wroclaw.pl

Informujemy, że finał X Konkursu Przyrodniczego „Supersowa” odbędzie się 10 maja 2019 r. o godzinie 12.30 w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju. Zbiórka uczniów wraz z opiekunami od godziny 12.00 w holu szkoły.

Ze względu na istniejącą sytuację w szkole (strajk) organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu finału Supersowy (proszę sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły).

Kolorem czerwonym zaznaczone są szkoły, które nie dostarczyły zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów i nauczycieli (proszę o dostarczenie dokumentów w dniu finału konkursu).

Wykaz szkół, które przesłały listę uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu

Drukuj