Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

Zajęcia pozalekcyjne

w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VIII

*Informacje o zajęciach pozalekcyjnych będą aktualizowane na bieżąco.

DOKUMENTY:

Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych

Zgoda na samodzielne wyjście na zajęcia pozalekcyjne

*Wypełnioną zgodę należy przekazać wychowawcy świetlicy.

DOKUMENTY MDK:

Karta zgłoszenia na zajęcia

Oświadczenie rodzica

Procedura bezpieczeństwa

Drukuj