Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

Zajęcia pozalekcyjne

w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VIII

*Informacje o zajęciach pozalekcyjnych będą aktualizowane na bieżąco.

Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych (1)

*Wypełnioną zgodę należy przekazać wychowawcy świetlicy w przypadku, gdy dziecko ma zostać odebrane ze świetlicy szkolnej przez prowadzącego zajęcia.

DOKUMENTY MDK:

Karta zgłoszenia na zajęcia

Oświadczenie rodzica

Procedura bezpieczeństwa

Drukuj