Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

UWAGA! REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022 można pobrać ze strony internetowej szkoły, w portierni i w sekretariacie. Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Wypełnioną kartę należy złożyć na recepcji w holu szkoły do skrzynki "REKRUTACJA ŚWIETLICA 2021/2022" w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021 r.

>> KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA -świetlica 2021docx <<

Drukuj