Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zebrania i konsultacje dla klas 0 - 3

12.09.2019 16.30 zebranie klasowe z rodzicami
24.10.2019 16.30 indywidualne konsultacje na wniosek nauczyciela lub wychowawcy
28.11.2019 16.30 konsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami
18.12.2019 16.30 zebranie klasowe z rodzicami - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
23.01.2020 16.30 indywidualne konsultacje na wniosek nauczyciela lub wychowawcy
12.03.2020 16.30 zebranie klasowe z rodzicami
16.04.2020 16.30 indywidualne konsultacje na wniosek nauczyciela lub wychowawcy
21.05.2020 16.30 zebranie klasowe z rodzicami - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Drukuj