Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zebrania i konsultacje dla klas 0 - 3

DataGodzinaUwagi
12.09.201716.30zebranie
11.10.201716.30konsultacje
22.11.201716.30zebranie
13.12.201716.30zebranie - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
11.01.201816.30zebranie
14.03.201816.30zebranie+konsultacje
11.04.201816.30konsultacje
16.05.201816.30zebranie - propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowani
13.06.201816.30zebranie