Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zebrania i konsultacje dla klas 0 - 3

Data Godzina Uwagi
12.09.2017 16.30 zebranie
11.10.2017 16.30 konsultacje
22.11.2017 16.30 zebranie
13.12.2017 16.30 zebranie - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
11.01.2018 16.30 zebranie
14.03.2018 16.30 konsultacje
11.04.2018 16.30 konsultacje
16.05.2018 16.30 zebranie - propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowani

Zobacz także: